GDP ไตรมาส 2 ประเทศไทย เพิ่มขึ้น 2.5% เชื่อโตได้อีก จากภาคท่องเที่ยว

GDP ไตรมาส 2 ประเทศไทย เพิ่มขึ้น 2.5% เชื่อโตได้อีก จากภาคท่องเที่ยว

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2 ประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เชื่อปีนี้โตสูงสุด ร้อยละ 3.2 จากภาคท่องเที่ยว หวั่นสงครามรัสเซียและฝีดาษลิงฉุด GDP นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย GDP ไตรมาสที่ 2 ประเทศไทย ประจำปี 2565 ว่าขยายตัวอยู่ร้อยละ 2.5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 6.9 และปริมาณการส่งออกบริการ ขยายตัวกว่าร้อยละ 54.3

“ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2.4% 

ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 ชัดเจนว่า ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการอุปโภคบริโภค และการส่งออกสินค้า แม้การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง” นายดนุชา กล่าว สภาพัฒน์คาดว่าในปี 2565 เศรษฐกิจจะโตขึ้นร้อยละ 2.7 ถึง 3.2 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการผ่อนมาตรการโควิด ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลกับการบริโภคภาคเอกชน จากเดิมคาดการณ์ 5.7 แสนล้านบาท ซึ่งมีการปรับประมาณการใหม่ เป็น 6.6 แสนล้านบาท

ทั้งนี้นายดนุชาแสดงคงามกังวลว่าสงครามรัสเซียและยูเครน และความไม่แน่ไม่นอนของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ฝีดาษลิง อาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศไทยได้

โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้

ลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก และผ่อนชำระเงินงวดเพียง 1,000 บาท (ตัดเงินต้นทั้งหมด) จากนั้นเดือนที่ 7-12 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน บวกอีก 100 บาท และเมื่อผ่อนชำระครบระยะเวลาประนอมหนี้ ให้ลูกค้ากลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้

ลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือ (พิจารณาเป็นรายกรณี)

ลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL หากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น (พิจารณาเป็นรายกรณี)

พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือ ลมพายุ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เอาประกันยื่นเอกสารแจ้งความเสียหาย จ่ายตามความ เสียหายจริงตามภาพถ่าย รวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่าย แต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการตามมาตรการที่ 1-6 สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และมาตรการที่ 7 ติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สลากออมสิน 2 ปี ยิ่งฝาก ยิ่งลุ้นเงินล้าน รีบฝากด่วนถึง 30 ก.ย.65

สลากออมสิน พิเศษดิจิทัล 2 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ถึง 30 กันยายน 2565 ยิ่งฝากยิงมีลุ้นเงินรางวัล 5 ล้านบาท สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดที่ 221 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลได้ที่นี่

สลากออมสินเป็นอีกทางเรื่องในการฝาก เงินที่ให้ผู้ฝากมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ได้ ทุกเดือน และถึงแม้จะพลาดรางวัลใหญ่ก็ ยังมีโอกาสถูกรางวัลเล็กรางวัลน้อยในทุก เดือน เนื่องจากมีระยะเวลากำหนด แต่หากมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินด่วน การ ถอนเงินออกก่อนระยะเวลาที่กําหนดก็จะ โดนหักสิทธิบางอย่างไป

สลากออมสินพิเศษ 2 ปีจะคิดเป็นหน่วยละ 100 บาท หากถอนคืนเมื่อครบกำหนดจะ ได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 100.1 บาท แต่ถ้าถอนคืนก่อนกำหนด ไม่ครบ 3 เดือนถอนคืนได้หน่วยลด 98 แต่ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่ถึง 2 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 100 บาท (ไม่ได้ดอกเบี้ย 0.1 บาทต่อ หน่วย)

ผลตอบแทนขั้นต่ำาของการฝาก สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หากฝากไม่ถึง 1 แสนบาทจะได้รับดอกเบี้ย 0.1 บาทเมื่อครบกำหนด 2 ปี คิดเป็นผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.05% ต่อปี แต่หากฝากมากกว่า 1 แสนบาทจะได้รับ ดอกเบี้ยและถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวแบบ แน่นอนจากการรันเลข คิดเป็น 0.24% ต่อ ปี รวมดอกเบี้ยแล้วจะได้ผลตอบแทนขั้น ต่ำ 0.29% ต่อปี

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.

ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า