บาคาร่าเว็บตรง ลูกจ้างธุรกิจอีเวนต์เฮ ขอเงินเยียวยาว่างงานโควิดได้ 50% ของค่าจ้าง

บาคาร่าเว็บตรง ลูกจ้างธุรกิจอีเวนต์เฮ ขอเงินเยียวยาว่างงานโควิดได้ 50% ของค่าจ้าง

บาคาร่าเว็บตรง รัฐมนตรีแรงงาน เผย คนธุรกิจอีเว้นท์ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 สามารถจ่ายเยียวยาว่างงานเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน วันนี้ 11 พ.ค. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณี ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์และที่เกี่ยวข้อง เตรียมยื่นหนังสือถึงตนและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในธุรกิจอีเว้นท์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในประเทศไทยระลอกแรกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เรื่อยมา จนถึงการระบาดอย่างรุนแรงในระลอก 3 นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ประกอบการให้เหตุผลว่า บางประเภทกิจการภาครัฐมิได้สั่งให้ปิด 

แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องปิดกิจการไปโดยปริยาย เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปได้ และยังมองไม่เห็นว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใด นายสุชาติ กล่าวว่า ได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมไปพิจารณาข้อระเบียบกฎหมายว่าเข้าเงื่อนไงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

จากการพิจารณาแนวทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) พบว่า มีเงื่อนไข ดังนี้

1) ทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ปิด หรือห้าม หรืองดใช้สถานที่ เช่น สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าวได้ เช่น ประเภทกิจการที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ หรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกันที่กระทำในสถานที่นั้นๆ

2) ระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้พิจารณาจากการปิด หรือห้าม หรืองดใช้สถานที่โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด หรือคำสั่งของทางราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง คราวละไม่เกิน 90 วัน

3) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง ในประเด็นที่นายจ้างไม่ได้ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวตามคำสั่ง/ประกาศของทางราชการ ตามข้อ 1) โดยลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากการพิจารณาข้อกฎหมายประเด็นดังกล่าวของสำนักงานประกันสังคมปรากฎว่าเข้าเงื่อนไขกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 สามารถจ่ายเยียวยาว่างงานเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e- Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เร่ง ฆ่าเชื้อศาลอาญา หลัง ‘รุ้ง-ปนัสยา’ ติดโควิด

สั่ง ฆ่าเชื้อศาลอาญา หลังจากที่ รุ้ง ปนัสยา ติดโควิด พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งหาเชื้อ เบื้องต้นไม่พบเจ้าหน้าติดเชื้อ เพจเฟซบุ๊ก สื่อศาล ได้โพสต์ภาพและข้อความเปิดเผยว่า ทางศาลอาญา ถ.รัชดา มีคำสั่งให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องพิจารณาคดีและพื้นที่ใกล้เคียง ทันที หลังจากที่ น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หนึ่งในจำเลยที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว ได้เปิดเผยว่าตนป่วยเป็นโรคโควิด-19

จากไทม์ไลน์ที่รุ้งเปิดเผยนั้น พบว่า แกนนำกลุ่มราษฎรคนดังกล่าวได้เดินทางมายังศาลอาญาเพื่อฟังคำไต่สวนพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยศาลจะพ่นฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันที่ 12 พ.ค. 64 และได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรคติดต่อให้เข้ามาสอบสวนโรคเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบุคลากรเจ้าหน้าที่ศาลอาญาที่สัมผัสโรคและดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามขั้นตอนของทางสาธารณสุข ขณะเดียวกันศาลอาญา ได้แจ้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการทางสาธารณสุขในส่วนอื่นๆ ต่อไป

ส่วนบุคลากรของศาลอาญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ที่นัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้รับการประเมินว่า เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เนื่องจากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อดังกล่าวมากกว่า 2 เมตร และได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อในช่วงบ่ายวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลตรวจของเจ้าหน้าที่ศาลอาญาทุกคนไม่พบการติดเชื้อ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับทางบริษัท แอสตราเซเนกา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย และประสบความสำเร็จในการนำเข้ามา ซึ่งควรจะได้เร็วกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำ

แต่เพราะติดปัญหาความอ่อนไหวทางการเมือง ผู้ผลิตต้องชะลอการจัดส่งออกไป บาคาร่าเว็บตรง